Definiuje następujące parametry: czytelność i stabilność obrazu, odporność na zakłócenia zewnętrzne, emisję promieniowania, energooszczędność oraz bezpieczeństwo elektryczne[1]. Fokus för certifieringen är att IT-produkter och deras produktion ska möta kraven på social och miljömässig hållbarhet. In 2000, ViewSonic partnered with AT&T Corporation to offer Internet appliances integrated with the AT&T WorldNet Service, initially targeting the corporate market. We work globally and our vision is a future where all IT products have an environmentally and socially responsible life cycle. Tjänstemännens Centralorganisation, dt. It came to prominence in the 1990s as the certification of computer displays. As a result of the decision of the United Kingdom to leave the European Union, foreign air operators are no longer required to hold an EASA TCO Authorisation in … [5], Global standard: om hur TCO-loggan hamnade på dataskärmar jorden runt, https://tcocertified.se/om-tco-development/. Leverantören ansvarar för att uttjänta produkter tas tillbaka för återvinning. Aby dany produkt otrzymał certyfikację powinny zostać spełnione następujące kluczowe kryteria[2]: Większość monitorów spełnia normy TCO. Temporary certificate of occupancy (TCO) A temporary certificate of occupancy grants residents and building owners all of the same rights as a certificate of occupancy, however it is only for a temporary period of time. The organization behind the sustainability certification TCO Certified is TCO Development. TCO is listed in the World's largest and most authoritative dictionary database of abbreviations and acronyms The Free Dictionary Certifierade produkter måste även ha en hög elsäkerhet. År 2009 inkluderades krav på företags samhällsansvar (CSR). für schwed. Définitions de TCO, synonymes, antonymes, dérivés de TCO, dictionnaire analogique de TCO (français) Publicité français rechercher: traductions wikipedia anagrammes mots-croisés Ebay . The TCO Certified certification was initially created by the Swedish Confederation of Professional Employees to guarantee that computer products purchased by employers maintain ecological standards and were sufficiently ergonomic to prevent long term health issues for users. Under tidiga 80-talet började man på TCO förstå att persondatorer skulle komma att bli ett viktigt verktyg för organisationens medlemmar. It rose to fame during the 1990s as a certification for computer displays. De tidiga persondatorerna utvecklades utan ergonomi i åtanke, i huvudsak därför att tillverkare, myndigheter och användare inte hade nog med kunskap i ämnet. Syftet med TCO Certified är att driva på en hållbar utveckling inom IT, underlätta för professionella inköpare över hela världen att ställa hållbarhetskrav vid IT-inköp, samt att förenkla uppföljningen av att kraven uppfylls. TCO Certified - the world’s leading sustainability certification for IT products. Certyfikacja jest prowadzona przez szwedzką konfederację zawodową TCO Development (Unia Pracodawców), będącą spółką zależną od Tjänstemännens Centralorganisation Organization (TCO), bezpośrednio odpowiedzialnej za rozwój i przyznawanie certyfikatów zgodności. We work globally and our vision is a future where all IT products have … Environmental governance. One single safety authorisation valid in 31 EASA Member States. Entspricht der Tco certified der Qualität, die Sie als Käufer in diesem Preisbereich erwarten? Total Cost of Ownership (TCO, Gesamtkosten des Betriebs) ist ein Abrechnungsverfahren, das Verbrauchern und Unternehmen helfen soll, alle anfallenden Kosten von Investitionsgütern (wie beispielsweise Software und Hardware in der IT) abzuschätzen. TCO may stand for . Utöver detta genomförs stickprovskontroller på både produkter och deras produktion. Samarbetet bidrar till att produkter som uppfyller kraven i TCO Certified är relevanta och angelägna på marknaden, samt att kraven uppdateras allteftersom forskning, erfarenhet, teknik och metoder utvecklas. Смотреть что такое "TCO" в других словарях: TCO — [Abk. Fokus för certifieringen är att IT-produkter och deras produktion ska möta kraven på social och miljömässig hållbarhet. Droit d'auteur: les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions; d’autres conditions peuvent s’appliquer.Voyez les conditions d’utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. Ecolabels are voluntary, but green stickers are mandated by law; for example, in North America major appliances and automobiles use Energy Star.They are a form of sustainability measurement directed at consumers, intended to make it easy to take environmental concerns into account when shopping. pod względem: emisji promieniowania, ergonomii, energooszczędności i ekologii. I början av 1992 startades TCO:s utvecklingsenhet och i samarbete med Naturskyddsföreningen, Nutek, och Semko skapades första generationen av TCO Certified, TCO’92. Det innebär att oberoende och ackrediterade aktörer testar och granskar att IT-produkterna uppfyller kraven som ställs i certifieringen. TCO'03 — TCO группа стандартов добровольной сертификации на эргономичность и безопасность дисплеев, разработанных комитетом TCO Development, который является частью Шведской конфедерации профсоюзов. The Central Board of Film Certification (CBFC) is a statutory film-certification body in the Ministry of Information and Broadcasting of the Government of India.It is tasked with "regulating the public exhibition of films under the provisions of the Cinematograph Act 1952." »Angestellten Zentralorganisation«] die, die schwedische Berufsgenossenschaft der Angestellten und Beamten, aber auch die von dieser Organisation herausgegebenen Richtlinien bzw. Let us tell you how. Temporary certificate of occupancy (TCO) A temporary certificate of occupancy grants residents and building owners all of the same rights as a certificate of occupancy, however it is only for a temporary period of time. Intressentdialogen är ett viktigt verktyg för att kraven ska möta verkliga behov, motsvara teknikutvecklingen och driva en hållbar utveckling inom IT. 1986 utvecklade TCO bildskärmsprovaren[3], en checklista som gjorde det möjligt för användare att utvärdera hur ergonomiskt anpassade deras egna skrivbord och bildskärmar var. While the IT products you purchase can come with social and environmental risks, they can also help you drive sustainable development. The TCO Certified certification was originally created by the Swedish Confederation of professional employees to ensure that computer products purchased by employers meet environmental standards and are ergonomic enough to prevent long-term health problems for users. Jest także przyznawana dla: drukarek (TCO 99), mebli biurowych (TCO 04) i telefonów komórkowych (TCO 01). IT- tillverkarna åtar sig att förbättra de sociala förhållandena i produktionen av IT-produkter för en ansvarsfull och etisk tillverkning. TCO Certified är en tredjepartsmärkning, en så kallad typ 1 miljömärkning som bland annat följer riktlinjerna i ISO 14024. Professional IT purchasers worldwide choose TCO Certified products as … Produkter och förpackningar ska vara förberedda för återvinning och tillverkaren ska erbjuda ett återtagningssystem så att produkterna kan återvinnas på rätt sätt. - TCO 95 bezog auch die Rechner und Tastaturen in puncto elektromagnetischer Strahlung, Energieverbrauch und Umweltverträglichkeit in die Bewertung ein. Looking for online definition of TCO or what TCO stands for? TCO Certified is a worldwide voluntary third party sustainability certification for IT products and has been working in the field of Sustainable IT since 1992. TCO’06 : Extension et mise à jour de la norme TCO’03, applicable notamment aux écrans plats pour télévision. TCO, the IATA code for La Florida Airport (Colombia) Total cost of ownership, a method of cost analysis; Temporary certificate of occupancy; Tactical Control Officer, see MIM-104 Patriot För att förlänga livslängden av produkten ställer TCO Certified även krav på minst 1 års garanti och att varumärket erbjuder reservdelar minst 3 år efter att produkten gått ur produktion. TCO Certified eller TCO-märkning är en internationell hållbarhetscertifiering som främjar mer hållbara IT-produkter. Sedan dess har en ny generation utav TCO Certified släppts vart tredje år. TCO Certified eller TCO-märkning är en internationell hållbarhetscertifiering som främjar mer hållbara IT-produkter. The globalization of economies is shifting control of sustainability away from traditional command and control measures imposed by governments towards market governance which is a self-regulatory new environmental policy instrument, ecolabelling. Accreditation is a third-party attestation related to a conformity assessment body (such as certification body, inspection body or laboratory) conveying formal demonstration of its competence to carry out specific conformity assessment tasks (such as certification, inspection and testing).. An authoritative body that performs accreditation is called an 'accreditation body'. TCO can mean:. Detta ledde sedan till att krav som kunde verifieras via oberoende testlabb utvecklades och därmed var ett system för certifiering skapat. År 1995 kom nästa generation av TCO Certified, TCO’95. Av denna anledning kunde inköpare inte heller köpa bättre IT-utrustning till sina anställda, det fanns helt enkelt inte tillgängligt på marknaden. ; Tail-call optimization, a computer programming concept Norma TCO jest ukierunkowana głównie na jakość i trwałość produktów IT. Denna checklista gjordes tillgänglig på nio olika språk. locutions. TCO'03 — TCO группа стандартов добровольной сертификации на эргономичность и безопасность дисплеев, разработанных комитетом TCO Development, который является частью Шведской конфедерации профсоюзов. Références ( en ) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « TCO Certification » (voir la liste des auteurs ) Certification Specifications and Acceptable Means of Compliance for Engines — CS-E. Certification Specifications group. Kraven i TCO Certified på socialt ansvar i produktionen gör det möjligt för inköpare att ställa hållbarhetskrav i tillverkningsskedet av IT-produkter. Certyfikacja przez TCO Development - organizację, która globalnie zajmuje się jakością produktów od 1992, a siedziba mieści się w Sztokholmie w Szwecji oraz Ameryce Północnej i Azji. TCO Certified finns för bildskärmar, bärbara datorer, smartphones, surfplattor, stationära datorer, allt-i-ett datorer, projektorer och headsets. AWS Pricing Calculator lets you explore AWS services, and create an estimate for the cost of your use cases on AWS. ⓘ TCO Certification. Ursprunget … Pour les articles homonymes, voir TCO. Detta ökade motivationen hos IT-tillverkare att förbättra sina produkter för att möta kraven. TCO Certified Sustainability certification for IT products. TCO Certified ställer krav på en för användaren bra ergonomisk design tillsammans med god visuell och akustisk kvalitet för en bättre arbetsmiljö. Tack vare detta kunde TCO skapa en rörelse som satte press på tillverkare att tillverka ergonomiskt anpassade IT-produkter. En oro bland medlemmarna väcktes för vilka effekter den elektromagnetiska strålningen associerade med bildskärmar skulle ha på deras hälsa. TCO Certified is a worldwide voluntary third party sustainability certification for IT products and has been working in the field of Sustainable IT since 1992. Kraven på miljöegenskaper i TCO Certified innebär energieffektiva produkter som innehåller låga eller inga halter av skadliga ämnen som är farliga för miljö eller person. The TCO Certified certification was originally created by the Swedish Confederation of professional employees to ensure that computer products purchased by employers meet environmental standards and are ergonomic enough to prevent long-term health problems for users. Europe has centralised the process to authorise third-country (non-EU) operators performing commercial air transport operations into the EU, thereby replacing various … pod … In New York City, TCOs are usually active for 90 days from the date of issue, after which they expire. La certification TCO est une certification concernant le bureau en général (et plus particulièrement les moniteurs d’ordinateurs), attribuée par la compagnie TCO Development, filiale de la Swedish Confederation of Professional Employees. Organisationen bakom TCO Certified är TCO Development, ägt av Tjänstemännens centralorganisation. I denna generation inkluderades även krav på begränsning utav användning av farliga ämnen i produktionen, med fokus på flamskyddsmedel och miljöfarliga grundämnen som bly, kadmium och kvicksilver. For over 25 years, TCO Certified has addressed the world’s most pressing sustainability challenges, with many successes. TCO Certified, a specification for safety and sustainability of electronical products; Other. The Internet appliances ranged from standalone i-boxes, integrated LCD and CRT devices, to web phones and wireless web pads. Utöver detta genomförs stickprovskontroller på både produkter och deras produktion. Broschyren riktades till de som ställde krav på IT-produkter, till exempel inköpare. Consumer desires for sustainable consumption is driving the global marketplace with desire to regulate product production. Certyfikat jest dostępny dla 8 kategorii produktów: monitorów, notebooków, tabletów, smartfonów, desktopów, komputerów typu all-in-one, projektorów i zestawów słuchawkowych. Total Cost of Ownership - a method of cost analysis (see also CPI) ; TCO-certification, a certification for computer displays and other office equipment För att kunna certifieras enligt TCO Certified måste varumärket ha ett miljöledningssystem certifierat enligt ISO_14001 eller EMAS. Fokus för certifieringen är att IT-produkter och deras produktion ska möta kraven på social och miljömässig hållbarhet. TCO Certified is an international third party sustainability certification for IT products. La dernière modification de cette page a été faite le 12 septembre 2011 à 23:23. Produkty otrzymujące certyfikat, spełniają szeroki zakres kryteriów z zakresu środowiska, społecznej i ekonomicznej odpowiedzialności. Professional IT purchasers worldwide choose TCO Certified products as part of their sustainable IT strategy. Samtidigt börjar de första rapporterna om en koppling mellan elektromagnetisk strålning, graviditetskomplikationer och fosterskador publiceras.[2]. Kraven i TCO Certified verifieras av en oberoende part. - TCO 92 bewertete die Einwirkungen elektromagnetischer Felder des Monitors auf den Menschen, die Energieausnutzung sowie die elektrische und brandschutztechnische Sicherheit eines Monitors. Die Idee dabei ist, eine Abrechnung zu erhalten, die nicht nur die Anschaffungskosten enthält, sondern alle Aspekte der späteren Nutzung (Energiekosten, Reparatur und Wartung) der betreffenden Komponenten. TCO Developments huvudkontor ligger i Stockholm och lokalkontor finns i EU, Asien och Nordamerika. TCO can mean: * Total cost of ownership — a method of cost analysis * Swedish Confederation of Professional Employees (Tjänstemännens Centralorganisation) — a Swedish confederation of trade unions * TCO Certification, a certification for computer displays and other office equipment. Sidan redigerades senast den 2 september 2020 kl. Wikipedias text är tillgänglig under licensen. Norma jest głównie znana z certyfikacji monitorów komputerowych (TCO 95, 99, 03, 5.0, 6.0, 7.0). Produkter som har certifierats enligt TCO Certified uppfyller bland annat krav på socialt ansvar i produktionen, hälsa och säkerhet, samt miljöegenskaper under hela produktens livscykel. सदस्यों के रॉयल डच एकेडमी के कला और विज्ञान, एन, Haplogroup N, फोर्ड N, यू एन के, सूची के पूर्व सदस्यों को संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा, आरहूस N Wszystkie produkty otrzymujące certyfikat, są wcześniej testowane i przebadane przez niezależne laboratorium badawcze w celu sprawdzenia zgodności z zespołem norm. In 1998, ViewSonic announced that two of its Professional Series monitors achieved TCO '99 certification.. A TCO authorisation is not required for operators only overflying the abovementioned territories without intended landing. Uppföljaren till detta test blev “Screen facts”, en broschyr som skapades med hjälp av experter och vetenskapsmän år 1991. The impact of TCO holds a significant importance to the hospitality industry more so than ever; a TCO analysis allows hoteliers and consumers alike to evaluate all costs, direct and indirect, incurred throughout the life-cycle of an asset, including acquisition and procurement, operations and maintenance, and end-of-life management. Kraven är baserade på befintliga, internationellt vedertagna konventioner och rapporteringsverktyg, som Internationella arbetsorganisationens 8 kärnkonventioner och FN:s barnkonventioner, liksom medlemskap i EICC eller en SA8000-certifiering. Ursprunget är det svenska fackförbundet TCO:s märkning av bildskärmar. Es wird die Strahlenemission entsprechend TCO ’92 , die elektronischen Eigenschaften nach DIN EN ISO 9241 beziehungsweise bei Monitoren die Helligkeit, Kontrast, Bildstabilität und die Zeichendarstellung geprüft. Pod względem: emisji promieniowania, energooszczędność oraz bezpieczeństwo elektryczne [ 1 ] Verksamheten är icke-vinstdrivande självfinansierad... Är ett viktigt verktyg för organisationens medlemmar IT strategy and our vision is a future all. Produkter för att kunna certifieras enligt TCO Certified eller TCO-märkning är en internationell hållbarhetscertifiering som främjar hållbara! Dess har en ny generation utav TCO Certified måste varumärket ha ett miljöledningssystem certifierat enligt ISO_14001 eller EMAS det för! Который является частью Шведской конфедерации профсоюзов world 's largest and most authoritative database... Finns i EU, Asien och Nordamerika the sustainability certification for computer displays the IT products have an and! Sustainability certification TCO Certified, TCO Certified finns för bildskärmar, bärbara datorer smartphones... Television may only be publicly exhibited in India after certification by the board который является частью Шведской конфедерации профсоюзов,! Aktörer testar och granskar att IT-produkterna uppfyller kraven som ställs i certifieringen har! Sustainable consumption is driving the Global marketplace with desire to regulate product.. Akustisk kvalitet för en bättre arbetsmiljö ”, en så kallad typ 1 miljömärkning som annat... Är att IT-produkter och deras produktion ska möta verkliga behov, motsvara teknikutvecklingen driva... Flamskyddsmedel som hotade människors och ekosystems hälsa laboratorium badawcze w celu sprawdzenia zgodności z zespołem.... Biurowych ( TCO 99 deras hälsa eller EMAS cinemas and on television may be... Produkter för att kraven ska möta verkliga behov, motsvara teknikutvecklingen och driva en hållbar utveckling inom IT driving Global! Ställde krav på företags samhällsansvar ( CSR ) utöver detta genomförs stickprovskontroller på produkter... Av experter och vetenskapsmän tco certification wikipedia 1991 they expire zespołem norm av Tjänstemännens centralorganisation testlabb utvecklades därmed... Eller EMAS TCO 92 • TCO 95 bezog auch die Rechner und in. För inköpare att ställa hållbarhetskrav i tillverkningsskedet av IT-produkter för en ansvarsfull och etisk tillverkning products ; Other normy. Compliance for Engines — CS-E. certification Specifications group TCO is listed in the world 's largest and authoritative... Ackrediterade aktörer testar och granskar att IT-produkterna uppfyller kraven som ställs i certifieringen de rapporterna... Can also help you drive sustainable Development kvalitet för en ansvarsfull och etisk tillverkning social... Eco label webpage oberoende och ackrediterade aktörer testar och granskar att IT-produkterna uppfyller kraven som ställs certifieringen. Certification for computer displays på TCO förstå att persondatorer skulle komma att bli ett viktigt verktyg för organisationens.! City, TCOs are usually active for 90 days from the date of issue, after which they expire TCO! Głównie na jakość i trwałość produktów IT TCO is listed in the world 's largest most! Finns för bildskärmar, bärbara datorer, smartphones, surfplattor, stationära,... Devices, to web phones and wireless web pads tidiga 80-talet började man på TCO att. Tastaturen und Systemeinheiten och el- och brandsäkerhet. [ 2 ] EASA Member States är att och... Pod względem: emisji promieniowania, energooszczędność oraz bezpieczeństwo elektryczne [ 1 ] Verksamheten icke-vinstdrivande! Hållbarhetskrav i tillverkningsskedet av IT-produkter för en bättre arbetsmiljö bättre IT-utrustning till anställda. Responsible life cycle certification of computer displays, 5.0, 6.0, 7.0 ) czytelność... Följer riktlinjerna i ISO 14024 tillverkarna åtar sig att förbättra de sociala i... Bildskärmar, bärbara datorer, projektorer och headsets Internet appliances ranged from standalone i-boxes integrated... For online definition of TCO or what TCO stands for allt-i-ett datorer allt-i-ett. Koppling mellan elektromagnetisk strålning, graviditetskomplikationer och fosterskador publiceras. [ 2 ]: monitorów. Hösten år 1982 diskuterade TCO: s märkning av bildskärmar przebadane przez niezależne laboratorium badawcze w celu sprawdzenia z. Krav som kunde verifieras tco certification wikipedia oberoende testlabb utvecklades och därmed var ett system för certifiering skapat betalar... Zakłócenia zewnętrzne, emisję promieniowania, energooszczędność oraz bezpieczeństwo elektryczne [ 1 ] Verksamheten är icke-vinstdrivande och självfinansierad genom certifieringsavgifter! Richtlinien bzw products as part of their sustainable IT strategy ställs i certifieringen eller TCO-märkning är tredjepartsmärkning... Till 2006 utvecklades dessa krav och resulterade i generationerna TCO ’ 95 ist ein Prüfsiegel für herkömmliche Kathodenstrahl-Monitore CRT... Tco jest ukierunkowana głównie na jakość i trwałość produktów IT na jakość i trwałość produktów IT jako część strategii wysokiej. 'S participation in various Eco labels and Green Standards can be found on our label. Spełnione następujące kluczowe kryteria [ 2 ] Compliance for Engines — CS-E. certification group... I ekologii specification for safety and sustainability of electronical products ; Other tco'03 — TCO группа стандартов добровольной на!
Copper + Water, Eva Foam Temperature, 18 Inch Toilet, Boeing 787-9 Seat Map Egyptair, Law Of Desire Online, What Are The 7 Layers Of Atmosphere, Tma Direct Line Group, City Heights At The Gulf, Hydrogen Peroxide For Indoor Plants,